آرشیو : نوشته هایی با برچسب مهدی میرزائی

بیرجند – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

بیرجند – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

 

ادامه مطلب
حضور مدیران عامل صندوق ها در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

حضور مدیران عامل صندوق ها در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

حضور مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های بشرویه، بیرجند، سرایان و قاینات در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی