آرشیو : نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی

خرم آباد – تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خرم آباد

خرم آباد – تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خرم آباد

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خرم آباد با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش ...

ادامه مطلب
بشرویه – برگزاری مجمع عمومی صندوق

بشرویه – برگزاری مجمع عمومی صندوق

جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در تاریخ دهم اردیبهشت ماه، با حضور بیش از ۶۸ درصد صاحبان سهام در ...

ادامه مطلب
سربیشه – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

سربیشه – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه در مورخ ۹۸٫۲٫۸ در ساعت ۱۱ با حضور اکثریت صاحبان سهام بنا به آگهی ...

ادامه مطلب
بیرجند – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

بیرجند – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

 

ادامه مطلب
فردوس – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

فردوس – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
زنان سرایان– دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

زنان سرایان– دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
خوسف – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

خوسف – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
زنان خوسف – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

زنان خوسف – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
درمیان – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

درمیان – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
زنان درمیان – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

زنان درمیان – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
قالب تفریحی