آرشیو : نوشته هایی با برچسب صندوق پژوهش و فناوری

برگزاری نشست سه جانبه شرکت مادرتخصصی، سازمان تحقیقات کشاورزی و صندوق پژوهش و فناوری

برگزاری نشست سه جانبه شرکت مادرتخصصی، سازمان تحقیقات کشاورزی و صندوق پژوهش و فناوری

نشست مشترک معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی