آرشیو : نوشته هایی با برچسب صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف

خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، صبح روز ...شنبه ... تیرماه ۹۸ جلسه ای با حضور اعضای هیات ...

ادامه مطلب
خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با بانک کشاورزی

خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با بانک کشاورزی

به گزارش روابط عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، صبح روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸ جلسه ای با حضور اعضای ...

ادامه مطلب
خوسف – گزارش دیدار مدیرعامل و نائب ریس هیات مدیره صندوق با مدیر کل پست بانک خراسان جنوبی

خوسف – گزارش دیدار مدیرعامل و نائب ریس هیات مدیره صندوق با مدیر کل پست بانک خراسان جنوبی

در این دیدار که در محل دفتر مدیرکل پست بانک خراسان جنوبی برگزار گردید ابتدا مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف ...

ادامه مطلب
خوسف – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

خوسف – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

 

ادامه مطلب
خوسف – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

خوسف – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
قالب تفریحی