آرشیو : نوشته هایی با برچسب صندوق استان فارس

ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی

ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندار استان فارس گفت: صندوق ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی