آرشیو : نوشته هایی با برچسب شهرستان قاینات

قائنات – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

قائنات – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
سفر مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی

سفر مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان از حضور مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: مطابق هماهنگی های ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی