آرشیو : نوشته هایی با برچسب شهرستان سربیشه

سربیشه – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

سربیشه – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه در مورخ ۹۸٫۲٫۸ در ساعت ۱۱ با حضور اکثریت صاحبان سهام بنا به آگهی ...

ادامه مطلب
سربیشه – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

سربیشه – دعوت به مجمع عمومی صاحبان سهام

ادامه مطلب
سرریز شدن سد نهرین طبس نخستین بار در 13 سال گذشته

سرریز شدن سد نهرین طبس نخستین بار در 13 سال گذشته

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی با اشاره به  سرریز شدن سد نهرین طبس نخستین بار در 13 سال گذشته،  گفت: سد مخزنی نهرین طبس طی ...

ادامه مطلب
کسب رتبه دوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان سربیشه

کسب رتبه دوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان سربیشه

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه دوم کشور در ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی