آرشیو : نوشته هایی با برچسب سید عبدالکریم رضوی اردکانی

ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی

ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندار استان فارس گفت: صندوق ...

ادامه مطلب
سازمان تحقیقات فعالیت های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش كشاورزی را پشتیبانی می كند

سازمان تحقیقات فعالیت های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش كشاورزی را پشتیبانی می كند

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: این سازمان فعالیت های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی ...

ادامه مطلب
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، تامین نهاده ها و ایجاد زنجیره های تولید را با جدیت دنبال کنند

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، تامین نهاده ها و ایجاد زنجیره های تولید را با جدیت دنبال کنند

وزیر جهاد کشاورزی، شکل گیری زنجیره تولید با هدف تامین اشتراک منافع همه حلقه های این زنجیره را از رسالت های صندوق های حمایت از ...

ادامه مطلب
تشکیل شرکت بازرگانی بامشارکت صندوق های غیردولتی

تشکیل شرکت بازرگانی بامشارکت صندوق های غیردولتی

تشکیل با مشارکت صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه دامپروری، صنعت طیور و عشایر روز شنبه 9تیرماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی موردتوافق قرار ...

ادامه مطلب
کمبود نقدینگی از مشکلات اصلی پیش روی کشاورزان/ وجود 110 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

کمبود نقدینگی از مشکلات اصلی پیش روی کشاورزان/ وجود 110 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

یک مقام مسئول با اشاره به اینکه نقدینگی از مشکلات اصلی بخش کشاورزی است، گفت: برای کاهش این مشکلات 110 صندوق حمایت از توسعه بخش ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی