آرشیو : نوشته هایی با برچسب سیدحسن رضوی

خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، صبح روز ...شنبه ... تیرماه ۹۸ جلسه ای با حضور اعضای هیات ...

ادامه مطلب
خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با بانک کشاورزی

خوسف – نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق با بانک کشاورزی

به گزارش روابط عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، صبح روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸ جلسه ای با حضور اعضای ...

ادامه مطلب
خوسف – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

خوسف – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

 

ادامه مطلب
قالب تفریحی