آرشیو : نوشته هایی با برچسب اتاق فکر

خرده مالکی؛ چالش کشاورزی – تولید در کشاورزی بی هدف است

خرده مالکی؛ چالش کشاورزی – تولید در کشاورزی بی هدف است

خرده مالکی؛ چالش کشاورزی / تولید در کشاورزی بی هدف است / شیرزاد به تشکلهای کشاورزی نگاه ویژه دارد / اتاق فکر بین تعاون روستایی ...

ادامه مطلب
برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی

برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی

نخستین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی روز شنبه اول اردیبهشت ماه ...

ادامه مطلب
ارائه گزارش از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری صندوقهای غیردولتی در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

ارائه گزارش از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری صندوقهای غیردولتی در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از روند تصویب آیین‌نامه‌های اعتباری در ...

ادامه مطلب
بررسی طرح پیشنهادی صندوق سمنان در زمینه تامین منابع مالی برای ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

بررسی طرح پیشنهادی صندوق سمنان در زمینه تامین منابع مالی برای ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

طرح پیشنهادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در زمینه ی تامین منابع مالی برای ایجاد زیر ساخت و ارتقای کیفیت سرمایه گذاری ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی