بررسی طرح پیشنهادی صندوق سمنان در زمینه تامین منابع مالی برای ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

تاریخ انتشار: 08 شهریور 1396 تعداد بازدید: 1274
بررسی طرح پیشنهادی صندوق سمنان در زمینه تامین منابع مالی برای ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در اتاق فکر شرکت مادرتخصصی

طرح پیشنهادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان در زمینه ی تامین منابع مالی برای ایجاد زیر ساخت و ارتقای کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط ابوالحسن صباغی ،نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق استان و محمد اکبری ،مدیرعامل صندوق در روز سه شنبه 7 شهریورماه 96 در جلسه اتاق فکر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی ارائه شد و مورد بحث و بررسی از سوی اعضای اتاق فکر قرار گرفت و مقرر گردید درجلسه آتی بحثهای تکمیلی انجام گیرد .

گفتنی است؛ جلسات اتاق فکر با هدف تحلیل و بررسی فرصتها و موقعیتها، طرح ها و ایده های مرتبط با توسعه و تعالی اهداف و برنامه های شرکت مادر تخصصی با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و تعدادی از نخبگان، استادان و اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و مشاوران شرکت مادر تخصصی و تعدادی از منتخبان صندوق های استانی و تخصصی تشکیل می یابد تا در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در مواجه با مسایل و خلق گزینه ها و راهکارهای متناسب با اقتضائات و پیش بینی پیامدهای ممکن، با کمک به مدیریت اجرایی در عرصه شرکت مادر تخصصی و صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، نقش لازم را ایفاء نماید.

 

منبع: سایت شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی