کسب رتبه سوم در زیربخش باغبانی توسط صندوق شهرستان سرایان

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تعداد بازدید: 544
کسب رتبه سوم در زیربخش باغبانی توسط صندوق شهرستان سرایان

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه سوم کشور در زیربخش باغبانی گردید.