کسب رتبه اول در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان فردوس

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تعداد بازدید: 540
کسب رتبه اول در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان فردوس

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه اول در زیربخش دامپروری گردید.