کسب رتبه اول در زیربخش صنایع و خدمات کشاورزی توسط صندوق شهرستان بیرجند

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تعداد بازدید: 621
کسب رتبه اول در زیربخش صنایع و خدمات کشاورزی توسط صندوق شهرستان بیرجند

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه اول در زیربخش صنایع و خدمات کشاورزی گردید.