کسب رتبه دوم در زیربخش زراعت توسط صندوق شهرستان درمیان

تاریخ انتشار: 24 تیر 1396 تعداد بازدید: 1170
کسب رتبه دوم در زیربخش زراعت توسط صندوق شهرستان درمیان

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه دوم کشور در زیربخش زراعت گردید.