کسب رتبه دوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 24 تیر 1396 تعداد بازدید: 1836
کسب رتبه دوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان سربیشه

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه دوم کشور در زیربخش دامپروری گردید.