کسب رتبه سوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان بشرویه

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تعداد بازدید: 1238
کسب رتبه سوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان بشرویه

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه سوم کشور در زیربخش دامپروری گردید.