کسب رتبه سوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان بشرویه

تاریخ انتشار: 25 تیر 1396 تعداد بازدید: 1336
کسب رتبه سوم در زیربخش دامپروری توسط صندوق شهرستان بشرویه

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در نخستین جشنواره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موفق به کسب رتبه سوم کشور در زیربخش دامپروری گردید.