معرفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی

معرفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی
خرداد 7, 1399
124 بازدید

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امروز چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ معرفی شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق […]

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امروز چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: دکتر جانعلی بهزادنسب، به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید معرفی  می شوند و سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل سابق شخصیتی صبور و آرام در وزارت جهاد کشاورزی بودند و حکم پدر را در این مجموعه داشتند

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم تبلیغات به منظور جذب سرمایه برای صندوق های غیردولتی و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی، اذعان کرد: مهندس رضوی اردکانی برای صندوق های غیردولتی و جذب سرمایه به رغم توفیقات ارزشمند، تبلیغ عملکرد نکردند اما ما این تکلیف بسیار مهم را بر عهده دکتر جانعلی بهزادنسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید می‌گذاریم تا با این روش سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت بخش کشاورزی جذب شوند

خاوازی ادامه داد: مهندس رضوی اهل اسراف سرمایه صندوق های غیردولتی نبودند و ما انتظار داریم دکتر بهزادنسب هم همین روند را ادامه دهند و تمام سرمایه‌های صندوق های غیردولتی را صرف امور کشاورزی کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما در بخش کلان وزارت جهاد کشاورزی باید ارتباط موثر با بهره برداران داشته باشیم و تنها با افراد خاص سرمایه گذار ارتباط یک سویه نباشد،  اما در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با کشاورزان رده پایین و روستایی در ارتباط هستیم و می‌خواهیم دکتر بهزادنسب این ارتباط را کماکان حفظ کنند و امیدوار سلامت و توفیق ایشان  در اجرای امور صندوق ها هستیم.

در پایان این مراسم با اهداء لوح از زحمات مهندس سید عبدالکریم رضوی اردکانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پیشین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تجلیل و دکتر جانعلی بهزادنسب به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید معرفی شد.