تصویب مصوبه خروج صندوق‌های غیردولتی از شرکت‌های قابل‌واگذاری در کمیسیون اقتصادی دولت

تاریخ انتشار: 24 شهریور 1398 تعداد بازدید: 797
تصویب مصوبه خروج صندوق‌های غیردولتی از شرکت‌های قابل‌واگذاری در کمیسیون اقتصادی دولت

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از تصویب خروج صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست شرکت‌های قابل‌واگذاری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون فرعی اقتصاد دولت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی ‌؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با اعلام خبر افزود: در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت، پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست شرکت‌های موضوع پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۴۴ قانون اساسی، مورد تصویب قرار گرفت.

وی اظهار داشت: امروز شنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۸ با موافقت کمیسیون فرعی اقتصاد دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل‌واگذاری موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن خارج شدند.