برگزاری جلسه توجیهی برای اجرای آزمایشی ساختار سازمانی طراحی‌شده برای صندوق‌های غیردولتی

تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ تعداد بازدید: 134
برگزاری جلسه توجیهی برای اجرای آزمایشی ساختار سازمانی طراحی‌شده برای صندوق‌های غیردولتی

جلسه توجیهی، برای اجرای آزمایشی ساختار سازمانی طراحی‌شده برای صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور برخی از مدیران صندوق‌های غیردولتی امروز در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی برپا شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه توجیهی برای اجرای آزمایشی ساختار سازمانی  طراحی‌شده صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور اسدالله کرد نائیج،دکتری مدیریت، گرایش سیاست‌گذاری (مدیریت استراتژیک) و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل؛ عوض علیزاده مقدم، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره، علیرضا اشرفی و ابوالقاسم شمس از اعضای هیات مدیره و برخی از مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و برخی از مدیران صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۹ مردادماه۱۳۹۸ برگزار شد.

عوض علیزاده مقدم، قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه گفت: پس از سه سال مطالعه و تحقیق توسط مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس باهدف طراحی ساختار سازمانی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، این مرحله از کار اتمام یافته و چارچوب ساختار سازمانی صندوق‌ها غیردولتی برای اجرا و تدوین به این شرکت ایفاد شده است.

وی گفت: بر این اساس و قبل از اجرای همگانی آن مقررشده از ابتدا ساختار طراحی‌شده در تعدادی از صندوق‌های منتخب اجرا و پس از بررسی نتایج در مرحله نهایی در تمام صندوق‌های حمایت، اجرایی شود.

گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان و مدیران عامل صندوق‌های ملی-تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی دام و عشایر، صندوق‌های استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی و اصفهان و صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرایان و شاهرود، صندوق های حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان سرایان و مرودشت حضور داشتند.