استان خوزستان – سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان به بیش از یک هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال رسید

استان خوزستان – سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان به بیش از یک هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال رسید
مرداد 14, 1398
139 بازدید

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با اعلام خبر افزایش سرمایه این صندوق گفت:  سرمایه این صندوق به یک هزار و ۱۴۶میلیارد ریال در مردادماه امسال رسید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی،  علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان  خوزستان صندوق بیان داشت: […]

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با اعلام خبر افزایش سرمایه این صندوق گفت:  سرمایه این صندوق به یک هزار و ۱۴۶میلیارد ریال در مردادماه امسال رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی،  علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان  خوزستان صندوق بیان داشت: سرمایه این صندوق از مبلغ ۸۷۰ میلیارد ریال به مبلغ  یک هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش سرمایه در تیرماه امسال، مبلغ ۲۶۷میلیارد و۷۸۴ میلیون ریال به سرمایه صندوق افزوده شد که از این مبلغ ۱۰۹ میلیارد و۸۶۳ میلیون ریال از محل‌های تبصره ۳ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷  و ۱۳ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال از محل سود انباشته سنواتی به عنوان سهم دولت و ۱۲۹ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان اذعان داشت: با استقبال تولیدکنندگان و بهره برداران برای افزایش سرمایه به دلیل اعتماد به عملکرد و خدمات  صندوق، میزان افزایش سرمایه به این مبلغ رسید که امیدواریم موجب ارائه خدمات بیشتر  در راستای رونق بیشتر تولید شود.