سربیشه – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد بازدید: 220
سربیشه – برگزاری مجمع عمومی صندوق (گزارش تصویری)

جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه در مورخ ۹۸٫۲٫۸ در ساعت ۱۱ با حضور اکثریت صاحبان سهام بنا به آگهی درج شده در روزنامه امروز خراسان جنوبی برگزار گردید.
در این جلسه صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی آذر ۹۷ مورد بررسی و تایید مجمع عمومی قرار گرفت. سپس نسبت به انتخاب بازرسین قانونی رای گیری به عمل آمد و برای سال مالی آتی این اشخاص انتخاب گردیدند.
سرکار خانم مهندس جوادی ریاست هیئت مدیره صندوق نیز در این جلسه به نمایندگی اعضای هیئت مدیره نسبت به ارائه گزارش عملکرد اقدام نمودند.

ایشان خاطر نشان کردند که بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال تسهیلات و خدمات مالی در قالب قرض الحسنه، ضروری، معدل حساب صندوق نزد بانکها و مدل های ارائه خدمت پرداخت و وارد چرخه تولید کشاورزی در شهرستان شده است.