بشرویه – برگزاری مجمع عمومی صندوق

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد بازدید: 266
بشرویه – برگزاری مجمع عمومی صندوق

جلسه مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در تاریخ دهم اردیبهشت ماه، با حضور بیش از ۶۸ درصد صاحبان سهام در محل سالن اجتماعات ترویج کشاورزی شهرستان برگزار گردید.

در ابتدا تا زمان تشکیل رسمی جلسه مجمع؛ رضا حاجی زاده مقدم، نایب رئیس هیئت مدیره صندوق و ریاست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان و شهرستان، گزارش مختصری در خصوص وضعیت نظام صنفی و اقدامات صورت گرفته ایراد نمودند.

با تشکیل رسمی جلسه مجمع، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام و دستورات جلسه توسط هیئت رئیسه قرائت گردید.

در این مجمع نسبت به قرائت گزارش هیئت مدیره، بازرسین و حسابرس اقدام شد و سپس از میان موسسات حسابرسی قانونی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران انتخاب و بازرسین صندوق بر اساس ارای حاضرین انتخاب شدند.

در پایان جلسه، ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم صندوق، به منظور ارج نهی به ایشان نسبت به قرعه کشی جهت اعطای تسهیلات ۴ درصد از محل معدل حساب از بین حاضرین اقدام و ۵ نفر به قید قرعه انتخاب شدند.

لازم به ذکر است، در این جلسه مهندس محسن امیری کارشناس امورمجامع و نمایندگان شرکت مادرتخصصی، محمد کاردگر کارشناس هماهنگ کننده صندوق های شهرستان استان و نماینده موسسه حسابرسی سال مالی موردگزارش حضور داشتند.

/انتهای پیام