برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
شهریور 18, 1399
101 بازدید

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ در سالن توسعه  وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری […]

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ در سالن توسعه  وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با حضورنمایندگان سازمان برنامه‌ وبودجه کشور وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی و همچنین نماینده سازمان  حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس شرکت مادر تخصصی روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در ابتدای جلسه که با هدف بررسی و تصویب حسابهای عملکرد مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸ با حضور صاحبان سهام تشکیل یافت و جانعلی  بهزاد نسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از اهداف، برنامه ها و عملکرد شرکت مادر تخصصی و صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در زمینه های  روند تشکیل، افزایش سرمایه، تجهیز منابع، عاملیت اعتبارات دولتی و عملکرد صندوق‌ها ارائه کرد و گفت: از ابتدای تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۵۲ صندوق تشکیل‌شده است که از این تعداد ۳۲ صندوق استانی، ۲۰ صندوق تخصصی و محصولی، ۸۱ صندوق شهرستانی و ۱۹ صندوق زنان هستند. صندوق های تشکیل یافته در سال۱۳۹۸ تعداد ۲۲ صندوق بوده است که ۲ صندوق متعلق به صندوق های منابع طبیعی و تعداد ۲۰ صندوق دیگر مربوط به صندوق های شهرستانی است .

وی افزود: وجود تشکل ها در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان سهامداران حقوقی ظرفیت بسیار مناسبی در راستای توسعه اهداف در بخش کشاورزی است  که حدود دو میلیون تولید کننده در بخش کشاورزی از خدمات این تشکلها بهره مند می شوند. تعداد تشکل ها صندوق‌ها۸۹۴،۷  تشکل  تا پایان سال ۱۳۹۸ می باشد. تشکل های افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ شامل ۳۷۳ تشکل می شود همچنین علاوه بر این،  تعداد ۱۱۵هزارو ۱۸۵ سهامدار در قالب  اشخاص حقیقی به عنوان سهامداران صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۸ می باشند  که ۱۱ هزار و ۳۳۵ مربوط به سهامداران حقیقی افزایش یافته در سال ۱۳۹۸ است .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق  حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اعلام کرد: تا پایان سال ۱۳۹۸ سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی۲۱ هزارو۸۵۴ میلیارد ریال می باشد که مبلغ ۵ هزارو ۷۲۸ میلیارد ریال آنان مربوط به افزایش سرمایه صندوق ها در سال ۱۳۹۸ می شود.

  بهزاد نسب اظهار داشت: تسهیلات پرداختی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به جامعه سهام داری از محل منابع مختلف ۱۲۸هزارو ۶۹۶ میلیارد ریال  تا پایان سال ۱۳۹۸ بوده است .از این مبلغ ۲۲هزارو۸۲۵ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۸ می باشد که برای تامین سرمایه در گردش و نهاده های مورد نیاز  در زیر بخشهای زراعت  و باغبانی، دام و طیور ،عشایری ، صنایع کشاورزی و تبدیلی ،شیلات و آبزیان ، مکانیزاسیون ، زنبور داری ، مرتعداری و … صورت گرفته است .

ایشان با اشاره به اینکه عاملیت اعتبارات دولتی توسط صندوق‌ها برای نخستین بار با فعالیت آبیاری در     سال ۱۳۸۷ آغاز شد، گفت: در پروژه محوری سامانه نوین آبیاری تا پایان سال ۱۳۹۸ مجموعاً ۸۱۶ هزارو۹۹۰ هکتاراز اراضی کشاورزی و باغات از طریق صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به سامانه نوین آبیاری تجهیز شدند و هم اکنون ۱۲۶ هزارو ۹۸۰ هکتار نیز درحال اجرا است که این اعتبارات رقمی معادل  ۵۳ هزارو ۹۲۶ میلیارد ریال را شامل می شود .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به فعالیتهای پشتبانی انجام شده بیان کرد: در راستای توانمندسازی نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره  این صندوق ها و همکاران شرکت مادر تخصصی تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲ هزارو ۲۲۸ نفرروز آموزش در قالب دوره های آموزشی مختلف اجرا شده است و ۶ هزارو ۱۲۰ نفرروز آموزش مربوط به دوره های آموزشی اجرا شده در سال ۱۳۹۸  می باشد همچنین  با تلاش و هماهنگی همکاران شرکت مادر تخصصی تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد  ۳هزارو ۲۱۴  مجمع عمومی و فوق العاده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار شده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی  برگزار شده است و از این تعداد مجامع  برگزار شده ۳۱۲ مربوط به برگزاری مجامع این صندوق ها در سال ۱۳۹۸ می باشد.

بهزاد نسب درباره چالش‌ها و پیشنهادات شرکت مادر تخصصی افزود : متناسب نبودن اعتبارات مصوب با با تکالیف مقرر،اختیارات قانونی شرکت مادر تخصصی در قالب اساسنامه با مسئولیت‌های در حال اجرا در حوزه های  پشتیبانی، نظارت، مراقبت و کنترل و پیگیری، عدم‌کفایت ساختار سازمانی و نیروی انسانی شرکت مادر تخصصی با حجم وظایف و مسئولیت‌ها از چالش های شرکت مادر تخصصی است.

گفتنی است، پس از بحث و بررسی در خصوص عملکرد اجرایی و مدیریتی شرکت، قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ارائه نظرات ودیدگاه ها درخصوص گزارش عملکردی و مدیریتی شرکت مادر تخصصی با تقدیر از زحمات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت، عملکرد منتهی به سال مالی ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.