بشرویه – جلسه مشورتی و هم اندیشی با کشاورزان

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ تعداد بازدید: 245
بشرویه – جلسه مشورتی و هم اندیشی با کشاورزان

بشرویه  – جلسه مشورتی و هم اندیشی کشاورزان پیرامون کمک به سیل زدگان در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با حضور نماینده فرمانداری شهرستان ، مدیر جهاد کشاورزی، ریاست شورای شهر بشرویه ، هیئت مدیره و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان و خبرگان بخش کشاورزی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت شهرستان بشرویه برگزار شد.