کشاورزی، موثرترین بخش در رونق تولید

تاریخ انتشار: 26 فروردین 1398 تعداد بازدید: 328
کشاورزی، موثرترین بخش در رونق تولید

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، موسی سلیمانی در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سرایان گفت: بخش کشاورزی و دامپروری به لحاظ جایگاه آن در اقتصاد، نقش بسیار مهمی در رونق تولید و توسعه شهرستان ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان اظهار کرد: بخش کشاورزی و دامپروری به لحاظ جایگاه آن در اقتصاد، نقش بسیار مهمی در رونق تولید و توسعه شهرستان ایفا می‌کند، بنابراین یکی از دستگاه‌هایی که تاثیر به سزایی در برآورده ساختن شعار سال و افزایش رونق تولید ایفا می‌کند، جهاد کشاورزی است.

وی رکن اصلی و اساسی در هر جامعه را نیروی انسانی دانست و بیان کرد: تمام امورات باید در راستای نیاز بهره‌برداران صورت پذیرد و با برنامه‌ریزی بهتر نیازهای جامعه هدف و بهره‌برداران برطرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان توسعه گلخانه‌ها، آموزش و ترویج بهره‌برداران و کارشناسان، اجرای برنامه‌های اصلاح نژاد دام، تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی و استفاده از بذور اصلاح شده را از مهم‌ترین برنامه‌ها در سال ۹۸ عنوان کرد. سلیمانی در خصوص استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های شهرستان خاطرنشان کرد: استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در شهرستان از قیبل تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، صندوق زنان، نظام صنفی، نظام مهندسی و همکاری متقابل مدیریت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه و بانک‌های کشاورزی می‌تواند باعث افزایش بیش از پیش رونق تولید در بخش کشاورزی شود.