دیدار مدیرعامل صندوق استان خراسان جنوبی با مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

تاریخ انتشار: 16 بهمن 1397 تعداد بازدید: 504
دیدار مدیرعامل صندوق استان خراسان جنوبی با مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران

جلسه دیدار جناب آقای مهندس نخعی مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی با جناب آقای مهندس سرحدی مدیرعامل محترم شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران مورخ ۹۷/۱۱/۱۴ در خصوص بررسی راهکارهای همکاری فیمابین صندوق استان ، صندوق پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی وشرکت کشت و صنعت پیوند خاوران جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان بخش کشاورزی در راستای ورود تکنولوژی روز بخش کشاورزی به مزارع کشت و صنعت استان و همچنین استفاده از شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران برای اجرای سیاست های کشاورزی قراردادی و واردات نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی استان با همکاری مدیریتها و شرکتهای تابعه هولدینگ ناظر کشت و صنعت.