ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی

ساماندهی نظام تامین مالی بخش کشاورزی توسط صندوق های غیردولتی
اسفند 9, 1397
53 بازدید

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندار استان فارس گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با ظرفیت های درون زا نظام تامین مالی بخش کشاورزی را ساماندهی می کنند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ […]

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندار استان فارس گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با ظرفیت های درون زا نظام تامین مالی بخش کشاورزی را ساماندهی می کنند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با استاندارد فارس با حضور رئیس و معاون سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس، نمایندگان مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی و مدیرکل امور مجامع وزارت جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷ گفت: این صندوق های می تواند در بخش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.

عنایت اله رحیمی، استاندار فارس هم گفت: توسعه با حضور و محوریت مردم محقق میشود.صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مصداق اتکاءبه ظرفیت های مردمی برای توسعه بخش کشاورزی هستند.

برچسب‌ها:, , ,