بشرویه – جلسه هیئت مدیره صندوق با حضور آقای مهندس ابراهیمی (رئیس اداره نظارت و ارزیابی تسهیلات شرکت مادرتخصصی)

تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۷ تعداد بازدید: 1122
بشرویه – جلسه هیئت مدیره صندوق با حضور آقای مهندس ابراهیمی (رئیس اداره نظارت و ارزیابی تسهیلات شرکت مادرتخصصی)

جلسه هیئت مدیره صندوق و مدیران عامل تشکل های فعال بخش کشاورزی شهرستان بشرویه با حضور آقای مهندس ابراهیمی (رئیس اداره نظارت و ارزیابی تسهیلات شرکت مادرتخصصی)