بیرجند – ورود زعفران خراسان جنوبی به بورس کالای کشاورزی

تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۷ تعداد بازدید: 147
بیرجند – ورود زعفران خراسان جنوبی به بورس کالای کشاورزی

جلسه و کارگاه آموزشی “ورود زعفران خراسان جنوبی به بورس کالای کشاورزی” توسط صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
با حضور آقای مهندس رستمی (مدیر تسهیلات و سرمایه گذاری شرکت مادرتخصصی)
آقای دکتر حاجی احمدی (مشاور شرکت مادرتخصصی)
اقای مهندس قوسی ( ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی)
آقای مهندس میران جدی (رئیس اداره سرمایه گذاری)
آقای مهندس ابراهیمی (رئیس اداره نظارت و ارزیابی تسهیلات شرکت مادرتخصصی)
مدیران جهادکشاورزی و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

در این جلسه به بیان مفاهیم، روشها و نحوه ورود به بورس کالای کشاورزی پرداخته شد و حاضرین در این خصوص اظهارنظر نمودند.