بیرجند – بررسی راهکارهای همکاری مشترک صندوق استان خراسان جنوبی با بانک تجارت استان

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ تعداد بازدید: 278
بیرجند – بررسی راهکارهای همکاری مشترک صندوق استان خراسان جنوبی با بانک تجارت استان

جلسه دیدار جناب آقای مهندس نخعی مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی با جناب آقای چهکندی رئیس محترم شعبه مرکزی بانک تجارت و جناب آقای رضاپور مدیرمحترم بازاریابی مدیریت شعب بانک تجارت و جناب آقای مهندس سورگی معاونت محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به منظور هم اندیشی و بررسی راهکارهای همکاری مشترک و بهبود و رفع موانع تسهیلاتی سهامداران درمحل دفترجلسات صندوق استان