بیرجند – با حضور مدیرعامل صندوق ملی حمایت از توسعه پژوهش و فناوری برگزار شد: کارگروه کاهش خسارت های ناشی از آفات و بیماری ها و سرمازدگی محصولات کشاورزی استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ تعداد بازدید: 275
بیرجند – با حضور مدیرعامل صندوق ملی حمایت از توسعه پژوهش و فناوری برگزار شد: کارگروه کاهش خسارت های ناشی از آفات و بیماری ها و سرمازدگی محصولات کشاورزی استان خراسان جنوبی

جلسه کارگروه کاهش خسارت های ناشی از آفات و بیماری ها و سرمازدگی محصولات کشاورزی به طور خاص در استان خراسان جنوبی مورخه ۹۷/۱۱/۰۱ به همت و ابتکار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی و صندوق حمایت از توسعه فناوری و پژوهش در بخش کشاورزی با مشارکت صندوقهای شهرستانی بامحوریت تبادل نظر و تصمیم گیری در خصوص ارائه راه حل های اجرایی و دانش بنیان در جهت حل مشکلات کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی با حضور جناب اقای دکترشهریاری مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و جناب اقای دکتر مظفری بازرس محترم صندق پژوهش و فناوری و جناب آقای مهندس نخعی مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس فرجامی جانشین محترم معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و رئیس محترم دانشگاه کشاورزی بیرجند ، رییس محترم پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ، رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی ، معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی و مدیران محترم باغبانی،زراعت،حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستان های خراسان جنوبی و مدیران عامل محترم صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانهای خراسان جنوبی در محل سالن جلسات سازمان امور عشایر استان برگزار گردید.